Μέλη

όνομα πρόσβασης
κωδικός πρόσβασης
 

Είσοδος Μαθητών

Μαθησιακό περιβάλλον

Είσοδος

Στοιχεία Επικοινωνίας

info@stochasmos.org

Χρηματοδότηση

 

Κυπριακό Ίδρυμα Προώθησης Ερευνών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

 

stochasmos logoΗ διαδικτυακή πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ είναι ένα σύνθετο περιβάλλον μάθησης, το οποίο υποστηρίζει την αξιοποίηση αυθεντικών δεδομένων αλλά και τη δημιουργία νέων περιβαλλόντων αναστοχαστικής μάθησης από τους εκπαιδευτικούς. Ο ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ είναι διαθέσιμος σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σε επτά γλώσσες (Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική, Σουηδική, Αραβική και Εβραϊκή).  Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (ΠΕΝΕΚ/ΚΙΝΗΤ/0504), με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, και του προγράμματος Reflective Inquiry με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Το πρόγραμμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ αποσκοπούσε στη διερεύνηση ενός μηχανισμού τεχνολογικής στήριξης των διεργασιών ανάπτυξης της επιστημονικής σκέψης μαθητών δημοτικού και γυμνασίου. Στο πλαίσιο του ερευνητικού μέρους του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ μαζεύτηκαν δεδομένα για την αλληλεπίδραση των μαθητών με το σύνθετο διαδικτυακό περιβάλλον. Ερευνήθηκε, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο η αναστοχαστική υποστήριξη βοηθά τους μαθητές στην ανάπτυξη τεκμηριωμένων επιστημονικών εξηγήσεων. 

 

synergasiaΤο ερευνητικό πρόγραμμα “Διαδικτυακά Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης με Διερώτηση” (πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΠΛΗΡΟ/0506/21), αποτέλεσε τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του συστήματος. Η πλατφόρμα επεκτάθηκε ώστε να επιτρέπει τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ ομάδων μαθητών και την ανταλλαγή πληροφοριών και συζητήσεων στο πλαίσιο σύνθετων διερευνήσεων. Το ερευνητικό μέρος του προγράμματος αφορά στη διερεύνηση της επίδρασης του αναστοχασμού και της συνεργασίας στην ποιότητα των τεκμηριωμένων εξηγήσεων ομάδων μαθητών ηλικίας 11-14 ετών οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια τάξη ή και σε τάξεις που βρίσκονται σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος με τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας. Για τις ανάγκες του προγράμματος αναπτύχθηκε το περιβάλλον "Μέλες-μέλες".

 

 

Ανακοινώσεις

 

Ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

  • Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Digital support for Inquiry, Collaboration, and Reflection on Socio-Scientific Debates χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα έχει το ακρωνύμιο CoReflect και συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ οι εταίροι προέρχονται από την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Αγγλία. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει μεταφραστεί η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ σε άλλες γλώσσες (Αραβικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Ολλανδικά, Σουηδικά), επιπρόσθετα των Ελληνικών και Αγγλικών που ήδη υπήρχαν.  Η Ομάδα CoReflect ασχολείται με το σχεδιασμό, και την εμπειρική διερεύνηση πολλαπλών περιβάλλοντων μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.coreflect.org).

Βράβευση

Η εργασία «Ανάπτυξη της ικανότητας Μαθητών Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου να Διαχειρίζονται την Αβέβαιη και Υποκειμενική Πτυχή των Επιστημονικών Ισχυρισμών στο Πλαίσιο ενός Επίκαιρου Κοινωνικοεπιστημονικού Ζητήματος» της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Γεωργία Μιχαήλ πήρε το τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό «ΦΟΙΤΩ» (2009) του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

 

Ανακοινώσεις

Παρουσιάσεις σε πρόσφατα και επικείμενα συνέδρια

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε στο συνέδριο Innovative Education Forum 2010, που διοργανώθηκε από την Microsoft Cyprus, με την παρουσίαση με τον τίτλο "Enhancing the authenticity of student experience with web based scaffolds for scientific inquiry: examples from the validation of learning environments on the STOCHASMOS platform". Το συνέδριο έγινε στις 24 Ιουνίου στη Λευκωσια.

 

Μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας στο συνέδριο ICLS 2010 (International Conference of the Learning Sciences), όπου θα συμμετέχουμε.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τις παρουσίασεις που έγιναν και θα γίνουν σε επιστημονικά συνέδρια.

 

Δημοσιεύσεις